پیتزا زینو

سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

لیست قیمت محصولات

وضعیت / عکسمحصولقیمت
موجودپیاز سوخاریپیاز حلقه سوخاری ۵۳,۰۰۰ تومان
موجودمرغ سوخاریران مرغ سوخاری (نرمال) ۱۲۹,۰۰۰ تومان
موجودفیله سوخاری پنج تکه (اسپایسی) ۱۲۹,۰۰۰ تومان
موجودفیله سوخاری پنج تکه (نرمال) ۱۲۹,۰۰۰ تومان
موجودSicilian pizzaسه عدد پیتزا سیسیلی ایتالیایی (دو نفره) فودپارتی ۳۷۹,۰۰۰ تومان
موجودSmoked chicken pizzaسه عدد پیتزا چیکن دودی ایتالیایی (دو نفره) فودپارتی ۳۶۹,۰۰۰ تومان
موجودparticularسه عدد پیتزا مخصوص زینو ایتالیایی (دونفره) – فودپارتی ۳۷۹,۰۰۰ تومان
موجودسه عدد پیتزا اسپشیال (دو نفره) – فودپارتی ۳۹۹,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا سولومیو 2نفرهپیتزا سولومیو (دو نفره) ۱۶۹,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا کباب ترکی آمریکاییپیتزا کباب ترکی آمریکایی (یک نفره) ۱۴۹,۰۰۰ تومان
موجودماءالشعیر قوطی هی دی هلو۱۴,۰۰۰ تومان
موجودماءالشعیر قوطی هی دی لیمو۱۴,۰۰۰ تومان
موجودنوشابه قوطی زیرو۱۶,۵۰۰ تومان
موجودنوشابه قوطی اسپرایتنوشابه قوطی اسپرایت۱۶,۵۰۰ تومان
موجودنوشابه قوطی فانتا پرتقالینوشابه قوطی فانتا پرتقالی۱۶,۵۰۰ تومان
موجودنوشابه قوطی کوکاکولانوشابه قوطی کوکاکولا۱۶,۵۰۰ تومان
موجودسالاد فرانسویسالاد فرانسوی ۱۰۹,۰۰۰ تومان
موجودسالاد سزار مخصوصسالاد سزار مخصوص ۹۹,۰۰۰ تومان
موجودسیب زمینی سرخ کردهسیب زمینی سرخ کرده ۴۹,۰۰۰ تومان
موجودسیب زمینی تنوری مخصوص زینوسیب زمینی تنوری مخصوص زینو ۴۹,۰۰۰ تومان
موجودچیکن استروگانفچیکن استراگانف ۱۴۹,۰۰۰ تومان
موجودلازانیا با مرغلازانیا با مرغ ۱۴۹,۰۰۰ تومان
موجودلازانیا با گوشتلازانیا با گوشت ۱۵۹,۰۰۰ تومان
موجودپاستا آلفردو با مرغپاستا آلفردو با مرغ ۱۳۹,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا سبزیجات آمریکایی (یک نفره)پیتزا سبزیجات آمریکایی (یک نفره) ۱۰۹,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره)پیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره) ۱۲۹,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا چیکن آمریکایی (یک نفره)پیتزا چیکن آمریکایی (یک نفره) ۱۲۹,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا رست بیفپیتزا رست بیف آمریکایی (یک نفره) ۱۴۹,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا مخصوص امریکایی زینوپیتزا مخصوص امریکایی زینو ۱۳۹,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا گوشت و قارچ ایتالیاییپیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی(دو نفره) ۱۶۹,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا چهار فصل زینو ایتالیایی (دو نفره)پیتزا چهار فصل زینو ایتالیایی (دو نفره) ۱۴۹,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا مارگاریتا زینو ایتالیایی (دو نفره)پیتزا مارگاریتا زینو ایتالیایی (دو نفره) ۱۰۹,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره) ۱۳۹,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا سیسیلی ایتالیایی (دو نفره)پیتزا سیسیلی ایتالیایی (دو نفره) ۱۴۹,۰۰۰ تومان
موجودچیکن دودیپیتزا چیکن دودی ایتالیایی (دو نفره) ۱۳۹,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا میکس زینو (دو نفره)پیتزا میکس زینو (دو نفره) ۱۴۹,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا استیکپیتزا استیک ایتالیایی (دونفره) ۱۵۹,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا کالزونه ایتالیایی (دونفره)پیتزا کالزونه ایتالیایی (دونفره) ۱۵۹,۰۰۰ تومان
موجودمخصوصپیتزا مخصوص زینو ایتالیایی (دونفره) ۱۴۹,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا چیکن استراگانف (دونفره)پیتزا چیکن استراگانف (دونفره) ۱۵۹,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا اسپشیال زینو (دو نفره)پیتزا اسپشیال زینو (دو نفره) ۱۵۹,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا کباب ترکی (دو نفره)پیتزا کباب ترکی (دو نفره) ۱۶۹,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا دونر کباب (دو نفره)پیتزا دونر کباب (دو نفره) ۱۵۹,۰۰۰ تومان