پیتزا زینو

سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

لیست قیمت محصولات

وضعیت / عکسمحصولقیمت
موجودPlaceholderپیتزا رست بیف ایتالیایی۳۹۹,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا بیکن 28 سانتیپیتزا بیکن آمریکایی (28 سانتی یک نفره) ۲۰۳,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا مخصوص 28 سانتیپیتزا مخصوص آمریکایی (28 سانتی یک نفره) ۲۱۲,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا میکس 28پیتزا میکس آمریکایی (28 سانتی یک نفره) ۲۱۲,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا پپرونی آمریکایی 28 سانتیسه عدد پیتزا پپرونی آمریکایی (28 سانتی یک نفره) فودپارتی ۵۵۵,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا رست بیف آمریکایی 28 سانتیسه عدد پیتزا رست بیف آمریکایی (28 سانتی یک نفره) فودپارتی ۷۳۱,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا سیسیلی آمریکایی 28 سانتیسه عدد پیتزا سیسیلی آمریکایی (28 سانتی یک نفره) ۵۸۳,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا مخلوط 28 سانتیپیتزا مخلوط آمریکایی (28 سانتی یک نفره) ۱۹۴,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا سیسیلی آمریکایی 28 سانتیپیتزا سیسیلی آمریکایی (28 سانتی یک نفره) ۱۹۴,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا استیک آمریکایی 28 سانتیپیتزا استیک آمریکایی (28 سانتی یک نفره) ۲۳۷,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا پپرونی آمریکایی 28 سانتیپیتزا پپرونی آمریکایی (28 سانتی یک نفره) ۱۸۶,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا رست بیف آمریکایی 28 سانتیپیتزا رست بیف آمریکایی (28 سانتی یک نفره ۲۴۳,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا چیکن آمریکایی 28 سانتیپیتزا چیکن آمریکایی (28 سانتی – یک نفره) ۱۹۴,۰۰۰ تومان
موجودفیله سوخاری پنج تکه (نرمال) ۲۲۰,۰۰۰ تومان
موجودماءالشعیر قوطی هی دی کلاسیک۲۵,۰۰۰ تومان
موجودماءالشعیر قوطی هی دی هلو۲۵,۰۰۰ تومان
موجودماءالشعیر قوطی هی دی استوایی۲۵,۰۰۰ تومان
موجودماءالشعیر قوطی هی دی لیمو۲۵,۰۰۰ تومان
موجودنوشابه قوطی زیرو۲۵,۰۰۰ تومان
موجودنوشابه قوطی اسپرایتنوشابه قوطی اسپرایت۲۵,۰۰۰ تومان
موجودنوشابه قوطی فانتا پرتقالینوشابه قوطی فانتا پرتقالی۲۵,۰۰۰ تومان
موجودنوشابه قوطی کوکاکولانوشابه قوطی کوکاکولا۲۵,۰۰۰ تومان
موجودسیب زمینی سرخ کردهسیب زمینی سرخ کرده ۶۲,۰۰۰ تومان
موجودسیب زمینی تنوری مخصوص زینوسیب زمینی تنوری مخصوص زینو ۸۴,۰۰۰ تومان
موجودچیکن استروگانفچیکن استراگانف ۲۱۸,۰۰۰ تومان
موجودلازانیا با مرغلازانیا با مرغ ۲۲۸,۰۰۰ تومان
موجودلازانیا با گوشتلازانیا با گوشت ۲۵۴,۰۰۰ تومان
موجودپاستا آلفردو با مرغپاستا چیکن آلفردو ۲۴۵,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا گوشت و قارچ ایتالیاییپیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی(دو نفره)۳۵۹,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا چهار فصل زینو ایتالیایی (دو نفره)پیتزا چهار فصل زینو ایتالیایی (دو نفره) ۲۷۹,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا مارگاریتا زینو ایتالیایی (دو نفره)پیتزا مارگاریتا زینو ایتالیایی (دو نفره) ۱۷۳,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره) ۲۷۱,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا سیسیلی ایتالیایی (دو نفره)پیتزا سیسیلی ایتالیایی (دو نفره) ۲۹۱,۰۰۰ تومان
موجودچیکن دودیپیتزا چیکن دودی ایتالیایی (دو نفره) ۲۷۴,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا میکس زینو (دو نفره)پیتزا میکس زینو (دو نفره)۳۳۹,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا استیکپیتزا استیک ایتالیایی (دونفره)۳۵۹,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا کالزونه ایتالیایی (دونفره)پیتزا کالزونه ایتالیایی (دونفره)۳۹۹,۰۰۰ تومان
موجودمخصوصپیتزا مخصوص زینو ایتالیایی (دونفره)۳۳۹,۰۰۰ تومان
موجودپیتزا چیکن استراگانف (دونفره)پیتزا چیکن استراگانف (دونفره) ۳۷۹,۰۰۰ تومان